Kobes

BRANDING I MASCOT 3D

Kura Kráľovské

MASKOT 3D I SOCIÁLNE SIETE I WEB I VIDEO PRODUKCIA

Autosylar

BRANDING I NÁZOV FIRMY

Lavyn

LOGO I BRANDING I 3D ANIMÁCIE

Dionid

LOGO I NÁZOV FIRMY I BRANDING I PRODUKCIA I INFLUENCE MARKETING

Hippokrates

MASCOT I JINGLE

Aluko

SOCIÁLNE SIETE I WEB I VIDEO PRODUKCIA I PERFORMANCE