LOGO I BRANDING I 3D ANIMÁCIE

Lavyn

Pre značku Lavyn sme pracovali od jej počiatkov. Od vizuálnej a verbálnej identity, cez farby, fonty a ďalšie brandové parametre, až po 3D animácie. Lavyn musí pôsobiť ako vysoko elitná firma, preto je aj celý branding navrhnutý elegantne a zapamätateľne.

DIFERENCIÁCIA
JE KĽÚČOVÁ

V brandingu je dôležité odlíšenie a tak sme urobili aj dôkladný prieskum konkurencie, aby sme zvoli úplne nové brand kódy značky Lavyn, ktoré nikto nepoužíva. 

BRANDOVÉ PRVKY

Majú využitie vo všetkých tlačových ako aj online dokumentoch. Sú charakteristické pre túto značku a ľudia si ich vedia ľahko zapamätať.

LOGO A JEHO VÝZNAM

Symbol loga LAVYN znázorňuje skladateľnú mapu, v ktorej sú znázornené tvary pripomínajúce pozemky. Tvar prvého pozemku je v tvare písmena “L” ako začiatočné písmeno značky.

IKONY

Podľa štýlu loga a firemnej identity boli nadizajnované aj ikony. Ikony musia byť dizajnované obrysovým štýlom s vyznačením určitej časti plnou farbou presne tak ako to je v logu. 

3D OBJEKTY

3D objekty doplňujú vizuálnu komunikáciu značky. Majú informačný charakter.

Zákazníkovi približujú informácie o pozemku a riziká pozemku, ktoré sa na ňom nachádzajú.

Ivan Kovalčík

riaditeľ a spoluzakladateľ

Rozhodli sme sa osloviť Digital Story, a spravili sme dobre. Od začiatku spolupráce až dodnes sú ochotní vypočuť si naše nápady, požiadavky, ktoré následne po ich úprave zapracujú tam, kde je potrebné. Vzhľadom na predchádzajúcu skvelú spoluprácu sme ich oslovili, aby sa s nami podieľali na vybudovaní našej novej značky Lavyn. Veríme, že spolupráca s firmou Digital Story bude dlhodobá. Prospešná pre nás, prospešná pre nich.

PODOBNÉ PROJEKTY

Dionid

LOGO I NÁZOV FIRMY I BRANDING I PRODUKCIA I INFLUENCE MARKETING

Aluko

SOCIÁLNE SIETE I WEB I VIDEO PRODUKCIA I PERFORMANCE